. راه اندازی اتوماسیون اداری در شهرداری برزک به جهت تکریم ارباب‌ رجوع، حذف کاغذ و مراجعات غیرضروری و سلامت اداری اتوماسيون اداري شهرداری برزک راه اندازی شد.
 ۱۳۹۷ يکشنبه ۲۵ شهريور ساعت 0 و 0 دقیقه

دکتر ابوالفضل زارع با تاکید برضرورت اتوماسیون اداری در شهرداری گفت: این سامانه به منظور تسریع و تسهیل در گردش مکاتبات اداری و تصحیح روش مکاتبات با استفاده از بستر الکترونیکی، فعال و راه اندازی شده است.

شهردار برزک هدف اصلی این پروژه را، تکریم ارباب‌ رجوع، حذف کاغذ و مراجعات غیرضروری و سلامت اداری عنوان نمود و افزود: با راه اندازي اتوماسيون اداري، حجم مكاتبات دستي كاهش يافته و ارسال نامه هاي اداري،از تسهيل بيشتري برخوردار می شود.

وی در ادامه تصریح کرد: تهیه رایانه و اسکنر ، نصب و راه اندازی سرور ، آموزش مسئولین واحدها به سیستم اتوماسیون اداری از جمله اقدامات انجام شده در این خصوص است.

دکتر زارع افزود استفاده از اتوماسیون اداری برای مدیران شهرداری فرصتی است که دغدغه رسیدگی به نامه‌ها را کمتر می‌کند.

شایان ذکر است با اتصال شهرداری به شبکه دولت، جهت تسریع در روند مکاتبات شهرداری با سایر نهادهای دولتی و دریافت نامه های سایر نهادها طی سالیان گذشته ،دریافت و ارسال مکاتبات بین شهری نیز از سرعت و تسهیل بیشتری برخوردار شده است.