طی بازدید مدیر کل راه و شهرسازی استان اصفهان از محور کاشان – برزک تا پايان آبانماه 4كيلومتر از محور كاشان - برزك آماده بهره برداري می شود. به نقل از اداره ارتباطات و اطلاع رساني راه وشهرسازي استان اصفهان، 4 كيلومتر محور دو بانده كاشان – برزك تا پايان آبانماه 97 افتتاح و به بهره برداري خواهد رسيد.
 ۱۳۹۷ يکشنبه ۱۵ مهر ساعت 0 و 0 دقیقه

         14/07/97

به گزارش روابط عمومی شهرداری  و به نقل از اداره ارتباطات و اطلاع رساني راه وشهرسازي استان اصفهان، 4 كيلومتر محور دو بانده كاشان – برزك تا پايان آبانماه افتتاح و به بهره برداري خواهد رسيد.

حجت اله غلامي مديركل راه وشهرسازي استان به اتفاق حميدرضا اميرخاني معاون مهندسي و ساخت اداره كل در بازديدي كه از محور کاشان برزک داشت، گفت: كل اين محور بطول 70 كيلومتر در دستور كار است كه در 2 قطعه در حال احداث است. 7 كيلومتر آن طي سالهاي گذشته و 4 كيلومتر آن تا پايان آبانماه امسال به بهره برداري و افتتاح خواهد رسيد.

وي با توجه به اعتبار مورد نياز براي احداث 22 كيلومتر از اين مسير بيان داشت: 7 كيلومتر اين مسير داراي پيمانكار و درحال انجام و 15 كيلومتر ديگر در مرحله انتخاب پيمانكار است كه جهت اجرا 17 ميليارد تومان اعتبار نياز دارد و در صورت تامين اعتبارات لازم هرچه سريعتر به بهره برداري خواهد رسيد.

مديركل راه وشهرسازي استان در خصوص ادامه مسير بطول 38 كيلومتر گفت: اين مسير تا محور تهران-اصفهان از محل اعتبارات سال 98 به بعد در دستور كار است تا با برنامه ريزي هاي انجام شده تكميل گردد