با دستور مدیر کل راه و شهرسازی اصفهان مشکل اسناد زمین های شهری برزک مرتفع می شود. مشکل اسناد زمین های واگذار شده به شهروندان در زمان اجرای طرح بهسازی و واگذاری های دوره های قبل شهرداری مرتفع می شود.
 ۱۳۹۷ شنبه ۱۴ مهر ساعت 0 و 0 دقیقه

مشکل اسناد زمین های واگذار شده به شهروندان در زمان اجرای طرح بهسازی و واگذاری های دوره های قبل شهرداری مرتفع می شود.

به گزارش روابط عمومی شهرداری، شهردار برزک با بیان این مطلب گفت: در حاشیه سفر مدیر کل راه و شهرسازی اصفهان به همراه ریاست اداره راه و شهرسازی کاشان به شهر برزک و بازدید میدانی از پیشرفت فیزیکی محور کاشان برزک موضوع مشکلات پیش روی شهرداری در خصوص اسناد زمین های واگذار شده به شهروندان در سنوات قبل مطرح شد.

دکتر زارع گفت: با پی گیری های انجام شده و برگزاری جلسات متعدد با ریاست اداره راه و شهرسازی کاشان بالاخره دستور رفع مشکل زمین های واگذار شده در سنوات قبل توسط مدیر کل محترم راه و شهرسازی صادر و مقرر گردید هر چه سریعتر مکاتبات لازم جهت رفیع این مشکل توسط شهرداری و اداره راه و شهرسازی کاشان صورت پذیرد.