در راستای مصوبات شورای ترافیک شهر اجرای خط کشی عابر پیاده سطح شهر برزک در راستای ایمن سازی و سهولت تردد خودروها و عابرین پیاده اجرای خط کشی های عابر پیاده در سطح شهر برزک انجام شد.
 ۱۳۹۷ چهارشنبه ۴ مهر ساعت 0 و 0 دقیقه

در راستای ایمن سازی و سهولت تردد خودروها و عابرین پیاده اجرای خط کشی های عابر پیاده در سطح شهر برزک انجام شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری، شهردار برزک با بیان این مطلب گفت:: با هدف افزایش ضریب ایمنی عابران پیاده، کاهش سوانح رانندگی ، تسهیل در تردد خودروها، ساماندهی ترافیکی و آگاهی دادن به رانندگان در خیابان های سطح شهر عملیات خط کشی عابر پیاده پس از ابلاغ مصوبه شورای ترافیک شهر برزک در سال 97 در دستور کار شهرداری قرار گرفت.

دکتر ابوالفضل زارع گفت : در حال حاضر و بر اساس ابلاغ مصوبات شورای ترافیک شهر برزک عملیات خط کشی عابر پیاده در جلو کلیه مدارس و مساجد واقع در مسیرهای اصلی با هزینه ایی بالغ بر 200 میلیون ریال انجام و اجرای خط کشی سایر معابر پس از ابلاغ مصوبه شورای ترافیک انجام خواهد شد.